b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW poniedziałek, 19 listopada o godz. 17.30 w Urzędzie przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XXVIII sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE


Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19 listopada 2012 r. godz. 17:30.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.
5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 w Zespół Szkół z siedzibą w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17.
6. Przyjęcie protokołów z obrad XXV i XXVI  sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Zamknięcie sesji.

SESJA ON-LINE