b_450_0_16777215_0_0_images_stories_slajd1.jpgRozpoczęła się VI edycja Konkursu na Najlepszy Wydział Obsługi Mieszkańców w Warszawie. Od 22 października do 5 listopada 2012 r.  w konkursie weźmie udział 17 dzielnicowych WOM-ów i delegatur BAiSO.

Na wilanowski WOM można zagłosować TUTAJ
Wydziały Obsługi Mieszkańców stanowią ważny element wdrażanej przez Urząd m.st. Warszawy strategii mającej na celu podnoszenie standardów obsługi oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu otwartego i przyjaznego mieszkańcom stolicy.


Konkurs na Najlepszy WOM organizowany jest corocznie, jego celem jest wyłonienie najlepszego WOM–u w oparciu o następujące kryteria:

1 realizacja jednolitych standardów obsługi mieszkańców,
2 zapewnienie wysokiej jakości i komfortu obsługi mieszkańców,
3 realizacja strategii antykorupcyjnej.
Konkurs to także :
1.    wymiana doświadczeń
2.    doskonalenie wiedzy i umiejętności
3.    wdrożenie nowych standardów
4.    integracja pracowników
a w rezultacie  podwyższenie poziomu świadczenia usług w Urzędzie m.st. Warszawy.

Począwszy od poprzedniej edycji celem konkursu jest również – za pośrednictwem prezentacji multimedialnych – przygotowanie mieszkańca do wizyty w urzędzie, czyli edukacja w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji, jakimi posługują się WOM-y, informacja o warunkach obsługi dla mieszkańców, udogodnieniach dla rodziców z dziećmi, a także dla osób niepełnosprawnych. Szerzenie wiedzy o Urzędzie za pośrednictwem multimediów służy również edukacji dzieci i młodzieży, która w niedalekiej przyszłości będzie klientem WOM.

Pełna informacja o Konkursie znajduje się w załączniku.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

alt


alt

alt


alt

alt

alt

alt


alt

alt

alt

alt