b_450_0_16777215_0_0_images_stories_img_1650_mini.jpgRozpoczęły się prace związane z  przebudową ulicy Pastewnej i ulicy Radosnej. Pierwsze utrudnienia w ruchu wystąpiły już w sobotę, 13 października na odcinku od ul. Jabłonowskiego do ul. Radosnej.Prace będą wykonane w trzech etapach. Pierwszy obejmie odcinek ul. Radosnej od skrzyżowania z ulicą Pastewną. W drugim etapie przewidziano wykonanie robót na odcinku ulicy Radosnej od Resorowej oraz na ulicy Pastewnej na odcinku od Jabłonowskiego do Radosnej i w trzecim etapie będą wykonane prace na odcinku ulicy Pastewnej między Resorową a Radosną.

W zadaniu realizowanym przez Urząd Dzielnicy będą  przebudowane istniejące miejsca postojowych oraz miejscowego poszerzenia (na wysokości przedszkola) i  uzupełnienia brakujących ciągów chodników.
W rezultacie prowadzonych prac nastąpi zwiększenie ilości ogólnodostępnych dla mieszkańców miejsc postojowych łącznie na obu ulicach o 70%. Dostępnych będzie 106 miejsc.


Na obu ulicach zaprojektowano także skrzyżowania wyniesione (ulicy Pastewnej z ulicą Radosną i ulicą Jabłonowskiego oraz na łuku ulicy Radosnej) oraz progi zwalniające, co zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci idących do i ze szkoły, przedszkola czy pobliskiego placu zabaw oraz odwiedzających bibliotekę publiczną.

Dodatkowo zaprojektowano budowę fragmentu brakującego kanału deszczowego oraz studzienek ściekowych podłączonych do istniejącej  i projektowanej kanalizacji deszczowej, co zapewni kompleksowe odwodnienie nawierzchni przedmiotowych ulic i  zapobiegnie zalewaniu prywatnych posesji przez wody opadowe.