Szanowni Państwo informujemy, że na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy rozpoczęły się prace polegające na zmianie organizacji ruchu ul. Stanisława Kostki Potockiego.
W pierwszym etapie, na wybranych odcinkach ulicy, wprowadzono zakazy parkowania pojazdów. Drugi etap obejmować będzie montaż słupków blokujących oraz barierek w rejonie przedszkola.
Zmiana organizacji ruchu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę płynności ruchu drogowego poprzez uporządkowanie parkowania pojazdów