b_450_0_16777215_0_0_images_logo_Przedszkole_424.jpgPrezydent Miasta Stołecznego Warszawy 11 marca 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 424 w Warszawie, ul. Jerzego Beniamina Flatta 7.

Załącznik:
Ogłoszenie