b_450_0_16777215_00_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 13 czerwca o godz. 17.30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XXII sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE

Porządek obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów  do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/55/2012 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015.
4. Projekt uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z działalności za 2011 rok.
6. Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2014.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.