zIELONE TŁO PLAKATU, IKONY CZUJNIKÓW, NAPIS 165 CZUJNIKÓW DO MIERZENIA JAKOŚCI POWIETRZA

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg na dostawę i uruchomienie 165 czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem. Czujniki są ostatnim, kluczowym elementem nowego, kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza w Warszawie. 
Spośród 165 czujników pomiarowych 108 zostanie zainstalowanych na terenie Warszawy, a 6 z nich w granicach Wilanowa:

- Szkoła Podstawowa nr 169, ul. Uprawna 9/16
- Przedszkole nr 424, ul. Flatta 7 Warszawa
- Szkoła Podstawowa nr 104, ul. Przyczółkowa 27
- Latarnia nr 85554, ul. Syta i ul. Vogla
- Przedszkole nr 440, ul. Latoszki 24
- Szkoła Podstawowa nr 300, ul. Gubinowska 28/30

Wszystkie czujniki pomiarowe będą mierzyć poziom pyłów zawieszonych P10, PM 2,5, PM1 oraz dwutlenku azotu, a ich lokalizacje pozwolą na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.