Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na najem na okres 5 lat  lokalu użytkowego przeznaczonego na siłownię - klub fitness położonego w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie, w składzie wymienionym poniżej informuje, że przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniach 26.04.2012 r. – 17.05.2012 r., został zamknięty w dniu 28.05.2012 r.Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego uczestnicy przetargu mogą składać do Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11, w terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia niniejszego komunikatu tj. do dnia 31.05.2012 r. do godz. 16:00.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku przetargu zostanie umieszczony na okres 7 dni na stronie internetowej www.wilanow.pl, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11 niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg.

Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty, spełniającej kryteria przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 167,53 m2 przy ul. Wiertniczej 26, złożonej przez firmę 'Fitness Club S4 Bartosz Kowalczyk, Rafał Woźniak spółka jawna', która zaoferowała miesięczną stawkę czynszu netto 10.500,00 zł.

Przewodniczący Komisji    - Joanna Agata Pekolska   
Członek Komisji               - Robert Stawarz     
Członek Komisji               - Małgorzata Chrzanowska    (nieobecna)
Członek Komisji               - Agnieszka Borowa       
Członek Komisji               - Piotr Wiśniewski