b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_BD_116054327_1783172691822075_1983827185285461819_o.png

 

Od 1️ sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkane nie będą objęte warszawskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zarządcy nieruchomości takich jak: sklepy, hotele, galerie handlowe, biurowce, uczelnie czy szpitale mają obowiązek podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów komunalnych.

Zmiana nie dotyczy:

  • nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
  • nieruchomości mieszanych, np. fryzjer w kamienicy czy piekarnia w bloku wielorodzinnym,
  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • nieruchomości zarządzanych przez Urząd m.st. Warszawy i inne jednostki m.st. Warszawy np.: publiczne szkoły, przedszkola, miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji
  • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Odpady z powyższych nieruchomości będą nadal odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawa i miejskie jednostki, takie jak publiczne szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki sportu, kultury czy pomocy społecznej, po wyrażeniu zgody będą mogły pozostać w miejskim systemie odbioru odpadów.

Skąd ta zmiana? Stawki za zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych narzucone rządową ustawą są tak niskie, że w żaden sposób nie pokrywają kosztów ich odbioru. Przez takie zapisy miasto musi dopłacać do odbioru śmieci od biurowców czy galerii handlowych nawet 250 mln zł rocznie. To także jeden z powodów tak drastycznych podwyżek opłat za odpady.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

https://warszawa19115.pl/-/dla-przedsiebiorcow-i-zarzadcow-nieruchomosci