b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_przedszkola_25.png

Główny Inspektorat Sanitarny zmienił wytyczne sanitarne zwiększając dopuszczalną liczbę dzieci w oddziale, tak dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, jak i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Główną zmianą jest zwiększenie liczebności grupy do 25 osób. Ponadto złagodzone zostały zalecenia dotyczące:
minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy,
zabierania zabawek z domu,
organizacji pracy grupy, w tym także np. zbierania się w jednym pomieszczeniu dzieci przychodzących do przedszkola lub oczekujących na odebranie przez rodziców. Umożliwiono także udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men