b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AP_deszczwka-1.pngInformujemy, że do 31 lipca 2020 r. został przedłużony termin składania  wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.  Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Szczegóły, procedura i formularze wniosków znajdują się na stronie 19115 pod adresesm https://warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-budowe-urzadzen-do-zatrzymania-wod-opadowych-i-roztopowych-

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.