b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AP_urzd_od_22042020.jpgOd 22.04.2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów realizowane będą wszystkie sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych. Warunkiem realizacji usługi będzie telefoniczne umówienie się na wizytę.

W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków - pisma można składać w punkcie podawczym w WOM.

Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności wymagające kontaktu z klientem (np. podpisywanie i odbiór dokumentów, oględziny w terenie itp.).

Urząd Stanu Cywilnego w Wilanowie pozostaje zamknięty do odwołania.

Niemożliwe będzie dokonywanie płatności w kasach Urzędu – wyłącznie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

W poniedziałki Urząd będzie czynny w godzinach 8-16.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronie www.wilanow.pl. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

 

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

 

Telefoniczne umawianie wizyt:

w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – 22 44 35 085

w zakresie rejestracji pojazdów  – 22 44 35 092

w zakresie praw jazdy – 22 44 35 088

 

Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie do Urzędu na umówioną telefonicznie wizytę!