b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_Aktualne_zalecenia_WWW_1.jpgb_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_Aktualne_zalecenia_WWW_2.jpg

Mieszkańcy Wilanowa!

Od 16.04. br. należy obowiązkowo zasłaniać nos i usta:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

 

Kto jest zwolniony z tego obowiązku?

  • dzieci poniżej drugiego roku życia
  • osoby mające problemy z oddychaniem, które nie pozwalają im na zakrywanie ust lub nosa
  • osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Wszystkie aktualne informacje i zalecenia w związku z koronawirusem zanjdują się >> TUTAJ.