Uprzejmie informujemy, że w spawie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na terenie budowy mostu POW, u zbiegu ulic Wał Zawadowski i Włóki, inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, poinformowali, że sytuacja w tym miejscu jest stale monitorowana. Zbudowana ściana zabezpieczająca w miejscu inwestycji jest szczelna, a w przypadku wystąpienia zagrożenia, będą podejmowane adekwatne czynności zabezpieczające.