b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_clipboard01_waly_wawa.jpgW 2011 roku firma Warbud S.A. rozpoczęła przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Mokotowa i Wilanowa.Według informacji przekazanych przez firmę, w 2012 roku  wykonane zostaną następujące prace:

— umocnienie i uszczelnienie korpusu nasypu i jego podłoża poprzez wykonanie pionowo w osi wału na długości 5,5 km przesłony przeciwfiltracyjnej na głębokość 7,5-11 m z mieszanki cementowo-bentonitowej w technologii DSM (wgłębne mieszanie gruntu z zawiesiną wiążącą) oraz uszczelnienie istniejących budowli i rurociągów metodą iniekcji kierunkowej o powierzchni 777 m²,

— ubezpieczenie na długości 670 m siatką skarpy odwodnej jako zabezpieczenie przed bobrami o powierzchni 4 198 m²,

— obsiew skarp i korony mieszankami traw z umocnieniem krawędzi korony pasem darniny 2 x 0,3 m,

— ubezpieczenie skarpy odwodnej płytami ażurowymi opartymi na krawężniku betonowym,

— wykonanie budowli wałowych: schodów skarpowych, ramp i rogatek wałowych oraz słupków hektometrowych,

— zagospodarowanie pasa technologicznego od strony odwodnej i obsiew mieszankami traw 1,93 ha,

— zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków - 600 szt.

W 2013 roku zostanie wykonana z kostki betonowej droga eksploatacyjna po koronie wału.