b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 7 marca 2012 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XIX sesja Rady Dzielnicy Wilanów. SESJA ON-LINE
Porządek obrad XIX Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje na temat świadczenia usług Szpitala Medicover dla mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ulicy Czekoladowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Krzysztofa Kieślowskiego.
7. Projekt  uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Rafał Krzyżanowski).
8. Projekt  uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Hubert Królak).
9. Przyjęcie protokołu Nr XVII z dnia 11 stycznia 2012 r. z sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
Zamknięcie sesji.