b_450_0_16777215_0_0_images_stories_img_0783.jpgW czwartek, 23 lutego 2012 r., podczas XXXII sesji, Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydent m.st. Warszawy, podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033, które umożliwią budowę przedszkola i szkoły podstawowej na terenie Wilanowa Zachodniego.

Przedszkole dla 250 dzieci będzie pierwszym budynkiem kompleksu oświatowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Publiczna prezentacja rozwiązań I etapu projektu odbędzie się w marcu br. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w 2012 roku, zakończenie zaplanowano na 2014 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012 - 2033 przewidziana jest również budowa szkoły podstawowej dla 540 uczniów przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Rozpoczęcie budowy to rok 2014.

W czerwcu 2011 roku Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej kompleksu przedszkolno-szkolnego zlokalizowanego na terenie Wilanowa Zachodniego, na działce zakupionej przez m.st. Warszawa. Na początku października 2011 r. w siedzibie  Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 konkurs został rozstrzygnięty.

Sąd konkursowy za najlepszą uznał koncepcję przygotowaną przez warszawską Pracownię Architektoniczną BNS - Krystyna Szypulska, Bożena Staniszewska. Na początku grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Pracownią BNS na przygotowywanie dokumentacji architektonicznej pierwszego etapu realizacji inwestycji. Do końca lipca 2012 będzie gotowy projekt przedszkola, natomiast do końca listopada br. szkoły podstawowej. Harmonogram wydatkowania przyznanych środków (w tys. złotych):

   alt