b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_potok_sluzewiecki_01.jpgKolejne spotkanie w sprawie Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica miało miejsce 31 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26.
Na zaproszenie burmistrza dzielnicy, Ludwika Rakowskiego, przybyli na nie między innymi: wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz przedstawiciele Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zarządu Dróg Miejskich, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także  sąsiednich dzielnic: Ursynowa i Mokotowa oraz mieszkańcy dzielnicy Wilanów, w tym osiedli: Arbuzowa  i Arbuzowa-Bis.

Zaproszeni goście  przedstawili informacje o planowanych pracach w zakresie konserwacji Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica, stanie zaawansowania prac przy budowie zbiorników retencyjnych (także powiększaniu i modernizacji już istniejących) na terenie Mokotowa i Ursynowa. Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku 2012 trzykrotnie zostanie przeprowadzona konserwacja Potoku Służewieckiego (w tym umocnienie brzegów Potoku Służewieckiego) i Rowu Wolica.   Dyrektor WZMiUW poinformował, że na Potoku Służewieckim, na wysokości Wyścigów Konnych w 2012 roku zostanie wykonana zastawka, która również umożliwi retencjonowanie wody.

Ważnym zagadnieniem, na które zwrócił uwagę burmistrz Ludwik Rakowski będzie odprowadzenie wód opadowych z planowanej południowej obwodnicy Warszawy (POW). Burmistrz poinformował również o wykonanym w  ubiegłym roku przez Dzielnicę Wilanów remoncie nawierzchni mostu w ul. Rzodkiewki. W tym roku Dzielnica planuje wzmocnienie konstrukcji ww. mostu.

Wiceprezydent Michał Olszewski przedstawił informacje dotyczące  inwestycji,  których celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Warszawy, w szczególności modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Wilanowa i Mokotowa.

Celem spotkania była wymiana informacji o działaniach zmierzających  do zabezpieczenia Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica przed wylewaniem podczas intensywnych opadów deszczu i ustalenie konkretnych sposobów wspólnego działania w tym zakresie w oparciu o uwagi, postulaty i inicjatywy wszystkich zainteresowanych stron.

Kolejne spotkanie w sprawie Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica zaplanowano na kwiecień 2012 roku.

Potok Służewiecki ma długość 14 km, płynie od ul. Grójeckiej (Ochota), przez Okęcie (w tym ok. 3 kilometry przez teren lotniska Okęcie), Mokotów, Ursynów do Wilanowa, gdzie zasila wody jez. Wilanowskiego.