b_450_0_16777215_0_0_images_stories_17.02.09_013.jpgUrząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych zajęć z  pływania dla wilanowskich Seniorów w  ramach dzielnicowego programu SPORT 50 PLUS.

Zajęcia odbywać się będą na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30 i obejmą : naukę pływania, pływanie rekreacyjne oraz zajęcia ruchowe w wodzie.

Cykl rozpocznie się 31 stycznia i potrwa do 15 czerwca 2012 roku.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 50-tego roku życia, zameldowanie na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
Deklaracje uczestnictwa w zajęciach będzie można otrzymać w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu, w pok. 209 Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy od 10 stycznia 2012 roku.  Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest osobiste złożenie deklaracji, co będzie możliwe do dnia 25 stycznia 2012 roku, do godz. 16:00. O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.