We wtorek, 11 grudnia Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął Uchwałę Nr 459/III/2012  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w  2013 roku. Treść uchwały znajduje się w załączniku.