b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 7 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Posiedzenie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11. Proponowany porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie korespondencji i pism wpływających do komisji dotyczących budowy ul. Nowokabackiej.
3. Rozpatrzenie korespondencji i pism wpływających do Komisji w sprawie   realizacji projektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Powsin – Zamość ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 24 KUD.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wpisania do WPI MPWiK na lata 2012-2015 zadań z zakresu realizacji w Dzielnicy Wilanów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawu Zawadowskiego.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie porządku obrad.


Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 na terenie inwestycji przy ul. Kolegiackiej. Zbiórka radnych przy inwestycji.

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wizja lokalna budowy obiektu użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej.
3. Wizja lokalna terenu wokół szkoły, przy ul. Wiertniczej 140.
4. Zamknięcie porządku obrad.