b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpg

W środę, 30 listopada 2011 r. o godz. 17.30 odbyła się się XVI sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Sesja ON-LINEPorządek obrad XVI Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zamknięcie sesji.