Ruszył nabór projektów, które mogą zostać zrealizowane nieodpłatnie w miejskim Warsztacie – centrum lokalnej aktywności prowadzonym przez stołeczne Centrum Komunikacji Społecznej na pl. Konstytucji 4.Jeśli masz pomysły i realizujesz projekty aktywizujące lokalne społeczności, a potrzebujesz miejsca na debatę czy warsztaty - zgłoś się.
Nabór adresowany jest do każdego, kto ma ciekawy pomysł wpisujący się we wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców na poziomie lokalnym. Zgłaszać mogą się zarówno instytucje, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

Warsztat to centrum lokalnej aktywności, którego działania wpisują się w Społeczną Strategię Rozwoju Warszawy pod hasłem „Wzmacnianie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej”.

Warsztat jest otwartym miejscem spotkań i dialogu, przestrzenią wypracowywania nowych rozwiązań w zakresie współpracy i komunikacji społecznej. Warsztat to platforma wspierająca budowanie społeczeństwa obywatelskiego, miejsce wymiany myśli, wspierające zarówno osoby działające indywidualnie jak i społeczności lokalne. Powyższe cele realizowane będą poprzez debaty, szkolenia, konsultacje, warsztaty i inne twórcze spotkania, otwarte dla mieszkańców.

Spójny program Warsztatu budowany jest z projektów wypracowanych przez zespół (cykl spotkań dla mieszkańców z pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy, projekty z dzielnicami, projekty ożywiające przestrzeń pl. Konstytucji), a także wybranych w wyniku otwartego naboru.

Ponadto w Warsztacie kuratorka Agnieszka Sural realizuje artystyczny projekt galeria Witryna. W Warsztacie działa także punkt informacyjny Europe Direct Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, którego celem jest dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów finansowania.

Warsztat dotychczas pełnił rolę biura i centrum starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Organizatorzy zapraszają do odwiedzin i współpracy!

Informacje o Warsztacie: www.warsztatwarszawski.blogspot.comźródło informacji: www.um.warszawa.pl