b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW piątek, 4 listopada odbyła się XV sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Tego samego dnia obradowła Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy. Sesja ON-LINE
Porządek obrad XV Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  w dniu 4 listopada 2011 r. o godz. 16:30

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r.
4. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Marii Eleonory).
5. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z dnia 9 września 2011 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie sesji.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbyła się 4 listopada 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r.
3. Przyjęcie protokołu Nr 13 z dnia 17 września 2011 r.
4. Zamknięcie porządku obrad Komisji.