W czwartek, 27 października o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Marii Eleonory).
3. Przyjęcie protokołu Nr 8 z dnia 25 sierpnia 2011 r.