W środę, 26 października 2011 r. została podpisana umowa nieodpłatnego przekazania na własność przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy działki zlokalizowanej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie Zachodnim. 


Akt notarialny przekazania działki w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy podpisali przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Artur Buczyński i Tomasz Ciorgoń.

Od grudnia 2009 roku działka była w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy. Przejęcie jej na własność pozwoli na zaoszczędzenie w budżecie Dzielnicy Wilanów kwoty 313 045 zł z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Teren ten jest przeznaczony na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych miasta w zakresie edukacji publicznej i kultury. W przyszłości powstanie na niej przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie działa już boisko Orlik 2012 oraz nowoczesny plac zabaw.