Kolejne spotkanie w sprawie Potoku Służewieckiego miało miejsce 12 października 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.Na zaproszenie burmistrza dzielnicy, Ludwika Rakowskiego, przybyli na nie między innymi przedstawiciele Biur:  Architektury i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zarządu Dróg Miejskich, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także  Muzeum Pałac w Wilanowie i sąsiednich dzielnic: Ursynowa i Mokotowa oraz mieszkańcy dzielnicy Wilanów, w tym osiedli: Arbuzowa  i Arbuzowa-Bis. W spotkaniu wziął udział także zarząd Dzielnicy Wilanów oraz przewodniczący Rady Dzielnicy, Hubert Królak.

Zaproszeni goście  przedstawili informacje o prowadzonych pracach w zakresie konserwacji Potoku Służewieckego i Rowu Wolica, tworzenia zbiorników retencyjnych (także powiększania i modernizacji już istniejących) na terenie Mokotowa i Ursynowa.

Specjaliści stwierdzili, że ilość wody spływającej do Potoku Służewieckiego będzie się zwiększać głównie z powodu intensyfikacji zabudowy w jego sąsiedztwie (nowe drogi, osiedla, parkingi, obiekty biurowe itp.), ważne jest w tym kontekście rejestrowanie i monitorowanie ścieków odprowadzanych (zrzucanych) do Potoku oraz zatrzymanie wody w zbiornikach retencyjnych na terenach dzielnic, gdzie zrzut wody do Potoku jest największy.

Dr Krzysztof Wawer z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację opartą o pomiary dotyczące wód płynących Potokiem Służewieckim, ich ilości i jakości (zanieczyszczenia) w różnych latach i różnych porach roku.

W podsumowaniu burmistrz Ludwik Rakowski podkreślił, że celem spotkania była wymiana informacji o działaniach zmierzających do zabezpieczenia Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica przed wylewaniem podczas intensywnych opadów deszczu i ustalenie konkretnych sposobów wspólnego działania w tym zakresie w oparciu o uwagi, postulaty i inicjatywy wszystkich zainteresowanych stron.

Kolejne spotkanie w sprawie Potoku Służewieckiego i Rowu Wolica odbędzie się w styczniu 2012 roku.