Informujemy, że w dniach od 2 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. w  siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1, (piętro XVII) będzie wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Z. Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj.


 


Projekt będzie udostępniany zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 18 listopada 2011 r. w pokoju nr 2018 na XX piętrze PKiN przy pl. Defilad 1 od godziny 16.00.