b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 12 lutego 2014 roku o godz. 17.30 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbędzie się XLIV sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 12 lutego 2014 r. godz. 17:30.

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

3.    Informacja Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

4.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
(Rukoli)  - druk Nr 203

5.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Kardamonowa) - druk Nr 204

6.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Estragonowa) - druk Nr 205

7.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Historyczna) - druk Nr 206

8.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
(abp. J. Teodorowicza) - druk Nr 207

9.    Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r.
– druk Nr 208

10.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 rok – druk Nr 209

11.     Interpelacje i zapytania radnych.

12.    Zamknięcie sesji.

SESJA ON-LINE