Oto ważne dla wyborców terminy:

  • Do 4 października – wyborcy mieszkający bez stałego zameldowania mogą dopisać się do spisu wyborców.
  •  Do 7 października – ostatni roboczy dzień przed wyborami – uzyskamy zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim dokumentem można głosować w dowolnie wybranej komisji wyborczej. Wnioski o zaświadczenie składamy w swojej dzielnicy osobiście lub przez upoważnioną osobę.
  • Do 7 października – osoby, które zameldują się na stałe będą mogły głosować w Warszawie.

Wszystkie te sprawy zrealizujemy w swojej dzielnicy.