Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Część I - opróżnianie koszy i zbieranie odpadów 2022-2024, numer referencyjny: 9/WOŚ/2022