Termin składania ofert: do 28.09.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.09.2022 r. o godz. 12:15

WADIUM: 4.500,00 zł

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest na platformie Marketplanet OnePlace.