Termin składania ofert : do 27.09.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 27.09.2022 r. o godz. 10:15

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest na platformie Marketplanet OnePlace.