Termin składania ofert : do 08.09.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 08.09.2022 r. o godz. 10:15

 

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest na platformie Marketplanet OnePlace.