Termin składania ofert : do 29.08.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 29.08.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest na platformie Marketplanet OnePlace