39/WIR/2022 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Z. Vogla.

 

Termin składania ofert: do 16.08.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.08.2022 r. o godz. 10:15

 

Wejście na platformę następuje poprzez link: Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest na platformie Marketplanet OnePlace