37/WIR/2022 - Rozbudowa ul. Bruzdowej w Warszawie.

 

Termin składania ofert: do 09.08.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 09.08.2022 r. o godz. 12:15

Termin składania ofert: do 10.08.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 10.08.2022 r. o godz. 12:15

 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/66991/details