Termin składania ofert : do 05.05.2022 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert : do 06.05.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 05.05.2022 r. o godz. 10:15
Termin otwarcia ofert : 06.05.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/58229/details