Termin składania ofert: do 11.04.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.04.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/56006/details