Termin składania ofert : do 21.03.2022 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert : do 23.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 21.03.2022 r. o godz. 10:15
Termin otwarcia ofert : 23.03.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/54610/details