Termin składania ofert: do 04.03.2022 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert: do 07.03.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.03.2022 r. o godz. 10:15
Termin otwarcia ofert: 07.03.2022 r. o godz. 10:15


Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/53291/details