Część I - Zadrzewienie zielonego Wilanowa.
Część II - Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich.
Część III - Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów.

Termin składania ofert: do 02.03.2022 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.03.2022 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/53178/details