Termin składania ofert : do 08.02.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert : 08.02.2021 r. o godz. 12:15
Wadium: 10.000,00 zł

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/50753/details