Termin składania ofert: do 26.11.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2021 r. o godz. 10:15

Wszelkie informacje dotyczące postępowania na platformie – wejście następuje poprzez link:  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/45416/details