Termin składania ofert : do 21.10.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert : 21.10.2021 r. o godz. 12:15

WADIUM : 2.000,00 zł

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/41205/details