znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza.

 

 Termin składania ofert : do 13.10.2021 r. do godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert : 13.10.2021 r. o godz. 10:15

 Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/41047/details