Termin składania ofert : do 14.10.2021 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 14.10.2021 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/40495/details