Termin składania ofert: do 06.10.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.10.2021 r. o godz. 10:15


Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/39733/details