Postępowanie na  Wykonanie remontu mieszkań komunalnych oraz przystosowanie łazienki dla niepełnosprawnych
w budynkach m.st. Warszawy nr 22/WIR/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem platformy Marketplanet pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/34995/details