Posadzenie drzew, ustawienie ławek i koszy na ulicy Zaściankowej jako

realizacja projektu z BO pn. Platany i ławki na Zaściankowej

  

Postępowanie nr 19/WOŚ/2021 

Termin składania ofert: do 08.07.2021 r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert: 08.07.2021 r. o godz. 11:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/32701/details